Developing the Psychomotor Skills of Children With Autism is Now Easier RCA RCA Software RCASoftware
Ulusal Ajans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Nergis Ramo Akgün tarafından yürütülen, Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Salih Zeki Genç’in araştırmacı olarak görev aldığı “Developing New Software For Psychomotor Reeducation Of Children With Autism” başlıklı Erasmus + projesinin konferansı Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten ve Prof. Dr. Okhan Akdur, Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Proje yürütücüleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Erasmus + Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar 2020/R1 Başvuru Dönemi kapsamında desteklenen projenin ilk çoğaltıcı etkinliği olan RCA Konferansında 10’u Kuzey Makedonya’daki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden olmak üzere yaklaşık 150 katılımcı yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten yaptılar. Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal konuşmasında konferansın içeriği hakkında bilgiler vererek proje hakkında bir sunum yaptı.

“Makedonya, Bulgaristan ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi katkılarıyla gerçekleştirilen otizmli çocukların eğitimine ve gelişimine yönelik hazırlanan bu projenin konuyla ilgilenen siz eğitimcilere ve katılanlara ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Salih Zeki Genç, projede emeği geçenlere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten ise şunları aktardı; “Otizm bozukluğunun ülkemizde 0-14 yaş aralığında ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bu çocuklar yaşamları boyunca öğretmenlerinin ve ailelerinin özel eğitimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu proje ile otizmli çocukların piskomotor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek eğitim ve sosyal hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlanacaktır. Bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan proje ortaklarına, Makedonya’dan ve Bulgaristan’dan gelen misafirlerimize ve Üniversitemizin Eğitim Fakültesi değerli akademisyenlerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Toplantıya katılan hedef gruplara RCA yazılımı eğitimi verilmeden önce ”Otizmli Bireylerde Psikomotor Gelişiminde RCA Yazılımı Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeği” ön-test uygulaması yapıldı. Ön-test uygulaması ardından Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nergis Ramo Akgün tarafından RCA projesi sunumu gerçekleştirildi. Proje ortağı olan Piriteknoloji yetkilisi, aynı zamanda Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özdemir ve Yahya Doğan tarafından RCA yazılımı sunumu yapılarak tüm katılımcılara dağıtılan tabletler üzerinden RCA programı uygulaması gerçekleştirildi. Verilen uygulamalı eğitimin tüm basamaklarını takip ederek eğitimi tamamlayan katılımcılara RCA projesi yazılımı üzerinden dijital sertifikaları dağıtıldı.

Proje eğitimleri sonrasında katılımcılara RCA tutum ölçeğinin son-test uygulaması gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Doç. Dr. Muzaffer Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Nergis Ramo Akgün RCA panelinde Erasmus + projeleri hazırlama ve uygulama ile RCA projesi ve yazılımı hakkında konuşma yaptılar. Panelde yazılımla ilgili görüş ve öneriler alındı.

Toplantı sonunda Çanakkale, İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren 25 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yetkilisine RCA yazılım setleri imza karşılığı olarak hibe edildi.

RCA projesinin faaliyetleri 2022 yılı Nisan ayında Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilecek olan 2. ulus ötesi toplantı ile devam edecek.

Image
WPPB Image Addons